67- چهار مقاله طبی تالیف  نجیب الدین سمرقندی , به کوشش: دکتر احسان مقدس , ناشر: انتشارات منشور سمیرف نوبت چاپ اول, اسفند ماه 1393

 

 

چکیده: نجیب الدین سمرقندی یکی از پزشکان نامدار مسلمان در قرن ششم هجری است که در شهر هرات می زیست و در حمله مغولان به شهر هرات به قتل رسید ف وی آثار طبی فراوانی دارد و در این کتاب چهار رساله وی برای اولین بار چاپ و منتشر می شود

 

68- شش مقاله طبی تالیف قسطا بن لوقا بعلبکی , به اهتمام دکتر احسان مقدس, ناشر: انتشارات منشور سمیر, تاریخ و نوبت چاپ: اول اسفندماه 1393

چکیده: قسطا بن لوقا بعلبکی یکی از اطبای حاذق قرن دوم هجری است که در شهر بعبلک لبنان دیده به جهان گشود و سال ها در شهر بغداد به کار ترجمه متون کهن طبی از زبان های یونانی و سریانی به زبان عربی مشغول بود و خود نیز آثار طبی فراوانی به زبان عربی نوشت و عاقبت در کشور ارمنستان دیده از جهان فروبست.

 

69- الاربعین الکتانیة فی فضل آل بیت خیر البریة ، تالیف الامام الحافظ محمد بن جعفر الکتانی الادریسی ، اعداد و تقدیم الدکتور احسان مقدس، انتشارات نیلوبرگ ،  چاپ اول سال فروردین 1394.

 

چکیده: کتانی ادریسی یکی از علمای مالکی مذهب است که در کشور مراکش می زیسته  و در سال 1345 هجری درگذشته است و آثار و تالیفات فراوانی داشته و نسب وی به اهل بیت بازمی گشته است و از جمله آثار وی رساله الاربعین کتانیه که در این رساله چهل حدیث در فضیلت اهل بیت ع آورده است. 

 

70- الروض النضیر فیما یتعلق بآل بیت البشیر النذیر، تالیف العلامة احمد بن شهاب الدین احمد السجاعی المصری الازهری الشافعی، اعداد و تقدیم : الدکتور احسان مقدس، ناشر: انتشارات نیلوبرگ، نوبت چاپ: اول فروردین ماه 1394

 

چکیده: علامه احمد سجاعی یکی از علمای شافعی مذهب قرن دوازدهم هجری است که در سال 1197 قمری در شهر قاهره درگذشت و بیش از چهل و پنج کتاب و رسال نوشت که رساله الروض النضیر وی در باره اهل بیت است و برای اولین بار چاپ و منتشر می شود.